Контакты
телефон 8-951-372-0577

icq 4051383

mashkovskaia@mail.ru

www.basset-haund.ru

skype mashkovskaia1